V/v triển khai Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 25/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội thảo khoa học "Xác định ngày thành lập/ ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn"

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 95-NQ/TU , ngày 20/9/2022

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 595 năm Ngày chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2022)

Thông báo văn bản liên quan đến công tác

   Công văn về việc gửi tác phẩm xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

V/v triển khai thực hiện Điều ước quốc tế có hiệu lực

V/v triển khai Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022

      Đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

V/v triển khai Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (đợt 3)

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Thông báo Văn bản liên quan đến công tác

V/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022"

V/v thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia

V/v triển khai Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 31/5/2022 và hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 25/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Thông báo rút kinh nghiệm việc chấp hành quy định về báo cáo thỉnh thị, trả lời thỉnh thị trong ngành Kiểm sát nhân dân 06 tháng đầu năm 2022

Page 3 of 10