Thứ hai, 18 Tháng 7 2022 09:51

Tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn

Tải file: Công văn số 1521

             Đề cương

4175 Lượt đã xem