Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 10:52

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

1. Giới thiệu chung

    Đình Lập là huyện miền núi biên giới của tỉnh Lạng Sơn – nơi bắt nguồn của 2 con sông lớn: sông Kỳ Cùng và sông Lục nam; là huyện nằm trên trục đường nối giữa thành phố Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh, nối vùng biên giới Việt –Trung với tỉnh Bắc Giang. Trước đây Đình Lập là huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh, được sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn từ tháng 12/1978, đến nay Đình lập là đơn vị hành chính của tỉnh Lạng Sơn, có vị trí: phía Tây giáp Lộc Bình, phía Bắc giáp với huyện Ninh Minh- Quảng Tây- Trung Quốc, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình chủ yếu là đối núi dốc theo hướng Đông Bắc- Tây Nam, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi đất và các khe suối tạo thành các dải đất bằng, hẹp. Huyện Đình Lập có 2 thị trấn và 10 xã, diện tích tự nhiên 1.182,7 km2, dân số 28.600 người.

    Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập là đơn vị trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Nằm trong hệ thống ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

    Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập có nhiệm vụ góp phần bảo vệ Pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

    Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của ngành, tích cực góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

    Viện kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập có 10 đồng chí (Biên chế: 7 đồng chí; hợp đồng: 03 đồng chí).

    Viện trưởng: đồng chí Đặng Quang Minh. Phó Viện trưởng: đồng chí Hoàng Long.

    2. Thông tin liên hệ

    Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 846 230

7006 Lượt đã xem