VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ

  • Số 03 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Liên hệ

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.