Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 10:45

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

    1. Giới thiệu chung

     Huyện Văn Quan cách tỉnh lỵ 45Km về phía tây nam trên đường quốc lộ 1B từ Lạng Sơn đi Thái Nguyên, có diện tích 550,67 km2, dân số 54.266 nghìn người. Tháng 8/1964, huyện Văn Quan được thành lập bao gồm Châu Điềm He và 6 xã của Châu Bằng Mạc. Ngày 27/12/1975, tỉnh Lạng Sơn nhập với tỉnh Cao Bằng thành tỉnh Cao Lạng, Văn Quan trở thành huyện của tỉnh Cao Lạng. Ngày 29/12/1978, tỉnh Lạng Sơn tái lập, Văn Quan trở thành huyện của tỉnh Lạng Sơn, phía Bắc Văn Quan giáp huyện Văn Lãng; phía Nam giáp huyện Chi Lăng và Hữu Lũng; phía Đông giáp huyện Cao Lộc; phía Tây giáp 2 huyện Bình Gia và Bắc Sơn, huyện có 24 đơn vị hành chính gồm 23 xã và 01 thị trấn.

    Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đóng trên địa bàn huyện có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Văn Quan.

    Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan có nhiệm vụ góp phần bảo vệ Pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

    Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn quan luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của ngành, tích cực góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

    Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan có 11 đồng chí (Biên chế: 09 đồng chí; hợp đồng: 02 đồng chí).

     Viện trưởng: đồng chí Hoàng Hữu Sỹ; Phó Viện trưởng: đồng chí Phương Thị Thơm.

     2. Thông tin liên hệ

    Địa chỉ: số 258, phố Đức Hinh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053.830.055

7447 Lượt đã xem