Tài liệu Dự thảo Luật đất đai

V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023( đợt 1)

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2023.

V/v triển khai Công văn số 5001/VKSTC-V12 ngày 27/12/2022 của VKSND tối cao

V/v thực hiện việc phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến đối với cá nhân

Thông báo văn bản liên quan đến công tác

v/v triển khai thực hiện Thông báo số 257/VKSTC-V12 ngày 29/11/2022 của VKSND tối cao

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (đợt 4)

Thông tư Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

V/v truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

V/v Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022

Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng Phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Page 1 of 9