Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
V/v triển khai Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 18/9/2023 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Quyết định Về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023
Thông báo Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh thuốc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Lạng Sơn
v/v triển khai Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC ngày 14/8/2023 của Viện KSND tối cao
Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát năm 2023 (Vòng 2)
Thông báo Kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát năm 2023 (Vòng 1) của Cụm thứ nhất và hướng dẫn phúc khảo
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao
Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát vòng 1 Cụm thứ nhất
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020)
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1985)
Về việc góp ý dự thảo Quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; áp dụng trong ngành Kiểm sát nhân dân 943/VKS-TTKT 09/6/2023
Thông cáo báo chí Về việc Tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933-15/6/2023); công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng VIệt Nam) 1134/TC-STTTT
Nghị định Về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 111/2022/NĐ-CP 30/12/2022
Thông báo Văn bản liên quan đến công tác 108/TB-VKSTC 30/5/2023
Tuyên truyền bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đẩy mạnh tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023); công bố Kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 2324-CV/BTGTU 24/5/2023
V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và việc công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam 2286-CV/BTGTU 08/5/2023
Hướng dẫn Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 157-HD/BTGTU 18/5/2023
Thông báo Kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao tại cuộc họp về thực trạng Công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân 95/TB-VKSTC 08/5/2023
Đề cương tuyên truyền các nội dung Hội đàm giữa Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Khu ủy Quảng Tây
Page 1 of 2