Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
Thể lệ Tham dự thi chia sẻ ảnh, video ngắn (trailer) "Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn" năm 2024
Quy định số 131-QĐ/TW; 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
Thông báo chi hỗ trợ và quỹ đồng nghiệp
Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024
V/v Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thời gian gần đây
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự năm 2024
v/v triển khai Công văn số 865/T1 ngày 26/12/2023 của Thanh tra Viện KSND tối cao về trả lời khó khăn, vướng mắc, kiển nghị, đề xuất
V/v triển khai Công văn số 5610/VKSTC-V12 ngày 28/12/2023 của Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản theo đề án năm 2023
Quyết định về việc công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023
V/v triển khai Thông báo số 238/TB-VKSTC ngày 24/11/2023 của Vụ 12 Viện KSND tối cao
Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023
V/v giải đáp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, VKS các cấp qua sơ kết, giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2023
V/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử
Thông báo về việc mạo danh đang công tác tại Tạp chí Kiểm sát
Quyết định về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin
V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 14/9/2023 của Tỉnh ủy Lạng Sơn
Thông báo Kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát năm 2023 (Vòng 2) của Cụm thứ nhất và hướng dẫn phúc khảo
V/v triển khai Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 18/9/2023 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Page 1 of 3