Ban hành theo Quyết định số 359/QĐ-VKSTC ngày 07/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Thông báo về việc công bố đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công

V/v chủ động phòng chống dịch Covid-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone

TB về việc tổ chức sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2020

Kế hoạch Tổ chức sơ tuyển đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020

Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020

Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" lần thứ XIV, năm 2019 - 2020

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về phòng, chống dịch Covid - 19 

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng một số cuộc họp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Đề cương tuyên truyền 60 năm ngày Thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)

Thông báo về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Page 8 of 10