Thứ tư, 21 Tháng 9 2022 09:13

Gửi tác phẩm xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

   Công văn về việc gửi tác phẩm xét chọn Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

3454 Lượt đã xem