Thứ năm, 25 Tháng 8 2022 08:56

Công văn số 1626-CV/BTGTU

      Đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chương trình tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Tải file: Download

4202 Lượt đã xem