Thứ sáu, 27 Tháng 10 2023 09:08

Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ngày 24/10/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8
 phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo và một số Điều tra viên Cục 1 VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo và công chức Phòng Pháp luật hình sự Vụ 14 VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo và một số Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện việc giải quyết án hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội cùng toàn thể Lãnh đạo và công chức Vụ 8 VKSND tối cao.

Đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ 8
phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ 8 đã giới thiệu những điểm mới cơ bản của Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự kèm theo Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ và Hướng dẫn về thẩm quyền ký văn bản thuộc Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác này ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Bùi Trung Thành, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 8
phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, Quy chế nêu rõ mục đích công tác kiểm sát nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; áp dụng, thi hành biện pháp tư pháp; việc đặc xá; chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục phạm nhân; việc quản lý, điều trị đối với người bị bắt buộc chữa bệnh; việc quản lý người dưới 18 tuổi chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; trình tự, thủ tục Tòa án xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại và hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, bảo đảm quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp không bị luật hạn chế phải được tôn trọng và bảo vệ; bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh; mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Quy chế này phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng nghe đại diện Vụ 8 trình bày chuyên đề về "Phương pháp trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ, trại tạm giam" và Lãnh đạo Vụ 8 nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý khi trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương Vụ 8 VKSND tối cao đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu Lãnh đạo VKS các cấp quán triệt nội dung Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, kỹ năng, phương pháp trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam đến Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị để nhận thức đúng, đầy đủ và thống nhất; căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương, VKS các cấp đề ra các biện pháp, kế hoạch triển khai, thực hiện đạt hiệu quả, thực chất.

Tiếp tục quan tâm, bố trí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, bảo đảm công chức có chức danh tư pháp đáp ứng khối lượng công việc được giao. Vụ 8 chủ trì, phối hợp với Vụ 14 và các đơn vị có liên quan tiếp tục tổng hợp tất cả những vướng mắc, bất cập của các đơn vị trong toàn Ngành về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để có hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện Quy trình trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ, trại tạm giam để báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành. Để nâng cao chất lượng kiểm sát tại cơ sở giam giữ, Vụ 8 kịp thời tổng hợp những vi phạm nghiêm trọng, kéo dài của cơ sở giam giữ để tham mưu Lãnh đạo Viện kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; chủ động tăng cường kiểm sát đột xuất đối với cơ sở giam giữ, kịp thời thông báo rút kinh nghiệm đối với các địa phương chậm nhận diện vi phạm, không cương quyết kháng nghị, kiến nghị, nể nang trong công tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao giao Thanh tra VKSND tối cao phối hợp với Vụ 8 tiến hành kiểm tra hoặc thanh tra theo chuyên đề về kết quả triển khai, thực hiện Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, xây dựng tài liệu giảng dạy phù hợp với những thay đổi pháp luật, quy định của Ngành; chú trọng xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tài liệu giảng dạy. Các cơ quan báo chí của Ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, kết quả kiểm sát và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

Sau Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị Vụ 8 tổng hợp các nội dung đã được quán triệt, chỉ đạo tại Hội nghị, tham mưu thông báo kết luận Hội nghị đến Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các đơn vị nghiệp vụ, VKSND cấp cao và VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành.

Nguồn: https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-vksnd-toi-cao/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-kiem-sat-viec-tam-giu-t-d2-t11710.html

2473 Lượt đã xem