Thứ sáu, 22 Tháng 9 2023 10:10

Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác Kiểm sát 9 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 22/9/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2023, nhằm đánh giá kết quả triển khai  thực hiện Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Viện trưởng, Phó Viện trưởng và cán bộ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nối điểm cầu từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến 11 điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

 

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Viện kiểm sát hai cấp đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành; tập trung, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết số 96 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và thu được nhiều kết quả tích cực trong các mặt công tác chủ động ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm trong các khâu công tác như: Việc ban hành kiến nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác kiểm sát điều tra; kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã vượt so với chỉ tiêu của Ngành. Chủ động kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, trong đó đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 04 vụ án; Yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và thực hiện yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với tố giác về việc bị người khác đe dọa giết người. Kiên quyết không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can thiếu căn cứ; yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ làm rõ căn cứ khởi tố bị can và yêu cầu khởi tố ngay các trường hợp đủ căn cứ pháp luật như đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can; Quyết định không phê chuẩn 01 lệnh bắt bị can để tạm giam; Hủy bỏ quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 02 bị can; Yêu cầu Cơ quan điều tra thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 01 vụ 01 bị can. Chú trọng việc ban hành yêu cầu xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và nâng cao chất lượng, hiệu quả yêu cầu điều tra tỷ lệ yêu cầu xác minh tin báo; tỷ lệ đề ra yêu cầu điều tra và chỉ tiêu kiến nghị các khâu công tác đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành; tỷ lệ kháng nghị án dân sự đạt 93,75%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành. Viện kiểm sát hai cấp đã kịp thời ban hành các kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan Liên ngành ký Quy chế phối hợp trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để thực hiện theo quy định mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,7%; chỉ tiêu kiểm sát trực tiếp tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và chỉ tiêu kiến nghị đều vượt so với chỉ tiêu của Ngành.Viện kiểm sát hai cấp đã chủ động trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án; Kiểm sát chặt chẽ việc kê biên, cưỡng chế, hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành được đảm bảo. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát đạt 99%, vượt chỉ tiêu của Ngành.

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị có 21 lượt ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cụ thể: Vướng mắc trong giải quyết tội Cố ý gây thương tích; tội Đánh bạc; vướng mắc trong thực hiện Bộ luật hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; công tác kháng nghị ngang cấp; việc thực hiện báo cáo án bằng so đồ tư duy…Cũng tại Hội nghị, các phòng nghiệp vụ đã trả lời và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện trong việc áp dụng pháp luật.

Kết thúc hội nghị đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp, Kế hoạch công tác năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại hạn chế của 9 tháng đầu năm để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2023 đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC, ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ, ngày 06/4/2023 của BCSĐ VKSND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Các Nghị quyết chuyên đề về hình sự và dân sự của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Tích cực chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong xử lý, giải quyết tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; làm tốt công tác kiểm sát tin báo; rà soát toàn bộ hồ sơ án tạm đình chỉ điều tra; tiếp tục lựa chọ các vụ án áp dụng theo thủ tục rút gọn; không để xảy ra vụ án đình chỉ do không phạm tội và Tòa án tuyên không phạm tội.

Trong thời gian tiếp theo lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp để xây dựng Quy chế phối hợp trong giải quyết án tạm đình chỉ; tổ chức họp rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ, việc dân sự; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm sát án dân sự. Tăng cường công tác kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền trong phòng ngừa phát sinh tội phạm. Thực hiện nghiêm túc việc phân loại, đánh giá cán bộ đúng người, đúng việc, thực chất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ; thực hiện nghiêm túc việc lập lịch công tác và cập nhập đầy đủ Sổ thụ lý điện tử án hình sự. Kịp thời báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các vụ án, vụ việc để có hướng dẫn giải quyết. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến (Chụp ảnh màn hình)

Thu Huyền - Văn phòng tổng hợp

327 Lượt đã xem