Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 08:49

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 14/9/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo và công chức Cục 2 VKSND tối cao; đại diện một số đơn vị thuộc VKSND tối cao: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 13, Cục 1, Văn phòng, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng và công chức làm công tác thống kê thuộc VKSND cấp cao 1; đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành, gồm: VKS quân sự Trung ương; VKSND cấp cao 2, 3; VKSND cấp tỉnh; VKSND cấp huyện.

Đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ III Tổng cục Thi hành án dân sự phát biểu tại Hội nghị

Công tác Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân có vai trò quan trọng, phục vụ một cách thiết thực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê của Ngành; qua đó kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất và đề xuất sửa đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê của Ngành trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự được nghe đại diện Lãnh đạo Cục 2 giới thiệu các chuyên đề về Đề án “Hoàn thiện chế độ thống kê của Ngành kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”; định hướng chuyển đổi số của Cục 2 và của toàn Ngành trong thời gian tới, theo đúng tinh thần của Chỉ thị 01/CT-VKSTC về công tác ngành Kiểm sát năm 2023; giới thiệu việc triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm Sổ thụ lý điện tử hình sự, đáp ứng yêu cầu cập nhật, khai thác thông tin của các đơn vị trong toàn Ngành đối với lĩnh vực giải quyết án hình sự. Đồng thời, đại diện một số đơn vị, địa phương đã tham luận về những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc cũng như những kinh nghiệm, sáng kiến hay trong việc thực hiện thống kê ở địa phương, đơn vị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao biểu dương Cục 2 VKSND tối cao đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị. Nhấn mạnh năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu thời gian tới Cục 2 VKSND tối cao cần phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trong công tác thống kê và công nghệ thông tin như: Nâng cấp chất lượng đường truyền, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngành, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Tham mưu xây dựng nền tảng quản lý án hình sự; nền tảng Bàn làm việc số. Đồng thời, tiếp tục đổi mới toàn diện chế độ thống kê của Ngành nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác thống kê và việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Nêu cao kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm cũng như quan tâm đến chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức làm công tác thống kê…

Nguồn: https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong-vksnd-toi-cao/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-thong-ke-nganh-kiem-sat-d2-t11607.html

2462 Lượt đã xem