V/v triển khai Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 18/9/2023 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành
Tải xuống
Download attachments: