Thứ sáu, 10 Tháng 11 2023 10:56

Trực tiếp kiểm sát việc bắt, tạm giữ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình. Vừa qua, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã phối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác bắt, tạm giữ hình sự tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma. Đoàn do đồng chí Trần Lệnh Hà - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

 

Đ/c Trần Lệnh Hà - Trưởng đoàn phát biểu kết luận

Sau khi nghe đồng chí Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma báo cáo kết quả tình hình chấp hành pháp luật trong việc bắt, tạm giữ hình sự, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra các buồng tạm giữ; kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác bắt, tạm giữ hình sự; việc quản lý, thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ. Qua công tác kiểm sát, nhận thấy: Đồn Biên phòng đã làm tốt trong việc bắt, tạm giữ có căn cứ, được thực hiện đúng quy định của pháp luật; hồ sơ tạm giữ xây dựng cơ bản đúng trình tự; các chế độ đối với người bị tạm giữ thực hiện đúng quy định; không để xảy ra trường hợp quá hạn; trốn, chết trong Buồng tạm giữ. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn có những thiếu sót, tồn tại như: Chế độ ăn, chế độ cấp phát đồ dùng sinh hoạt của người bị tạm giữ chưa có tài liệu thể hiện theo đúng quy định, chưa niêm yết bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại buồng giam giữ...

 

Đoàn kiểm tra buồng tạm giữ

Thay mặt cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, đồng chí Phó Đồn trưởng đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm sát, đồng thời đơn vị nghiêm túc khắc phục những thiếu sót, vi phạm trong thời gian tới, đảm bảo công tác bắt, tạm giữ hình sự, thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ và công tác xây dựng hồ sơ tại Đồn Biên phòng được thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Việt Anh - VKSND huyện Lộc Bình

158 Lượt đã xem