Thứ sáu, 27 Tháng 10 2023 16:36

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, Lộc Bình kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm đối tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, Lộc Bình trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện. Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng do đồng chí Phù Trung Tướng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình do đồng chí Trần Lệnh Hà - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện

Qua kiểm sát Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng, Lộc Bình nhận thấy: việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật, các văn bản tố tụng, tài liệu kiểm tra, xác minh được Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm như: Sổ phân công kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm ghi chép không đúng nội dung, cập nhật chưa đầy đủ cột mục; sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại giải quyết nguồn tin về tội phạm ghi thiếu kết quả phân loại tin báo; cập nhật sổ thông báo về việc giải quyết tin báo, tố giác chưa đầy đủ; việc gửi Quyết định phục hồi việc giải quyết tin nguồn tin cho Viện kiểm sát chưa đúng thời hạn quy định; hồ sơ còn lập biên bản tiếp nhận đối với những nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận qua điện thoại, vi phạm thời hạn gửi thông báo kết luận giám định cho đương sự...

 

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, Lộc Bình đã ban hành kết luận, đánh giá ưu điểm và những tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện nghiêm túc tiếp thu khắc phục, nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật./.       

Thành Ngân tổng hợp tin bài

267 Lượt đã xem