Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 09:44

Đoàn kiểm tra Vụ 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-VKSTC ngày 03/8/2023 và Quyết định số 303/QĐ-VCKSTC ngày 29/8/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện chuyên đề “Trả hồ sơ điều tra bổ sung” và “Tạm đình chỉ” tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn. Trong thời gian từ ngày 11/9/2023 đến ngày 13/9/2023, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Lương Thanh Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chuyên đề án “Trả hồ sơ điều tra bổ sung” và án “Tạm đình chỉ” tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề “Trả hồ sơ điều tra bổ sung” và “Tạm đình chỉ” thời điểm từ ngày 01/10/2022 đến 31/7/2023; trực tiếp làm việc với các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn; nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra.

Đ/c Lương Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc đầy đủ nội dung các văn bản quy định về việc theo dõi quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, án trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng như các quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra hồ sơ bổ sung, đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh, huyện) nắm và nghiêm túc thực hiện, hướng dẫn đối với việc thực hiện các vụ án tạm đình chỉ và án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm hạn chế mức thấp nhất số vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Đồng thời phân công Kiểm sát viên phụ trách theo dõi, quản lý vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định.

 

Đ/c Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu kết luận

Qua thời gian kiểm tra tại Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh, huyện) tỉnh Lạng Sơn đồng chí Lương Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận kết quả đã đạt được của đơn vị, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, hướng dẫn, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung và án tạm đình chỉ.

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại VKSND tỉnh Lạng Sơn

Tiếp thu Kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có một số đề xuất, kiến nghị đối với Đoàn kiểm tra để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới và những năm tiếp theo và phân công cho phòng nghiệp vụ xây dựng Quy chế phối hợp với các Ngành về quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ./.

Thu Huyền - Văn phòng tổng hợp

 

2038 Lượt đã xem