Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 16:21

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng một số cuộc họp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng một số cuộc họp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

1822 Lượt đã xem