Thứ ba, 12 Tháng 3 2013 15:06

Văn phòng tổng hợp

        

Văn phòng tổng hợp hiện có 22 đồng chí (Biên chế: 11 đồng chí; hợp đồng: 11 đồng chí).

Chánh văn phòng: đồng chí Phạm Đăng Bằng. Phó Chánh văn phòng: đồng chí Phạm Thu Huyền, Nguyễn Danh Thơm.

Địa chỉ: Tầng 1, 2, 3 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.812.155 Chánh văn phòng

02053.815.126 Phó Chánh văn phòng

02053.815.788 Văn thư

02053.716.910 Thống kê, tổng hợp

8825 Lượt đã xem