Thứ năm, 07 Tháng 3 2013 09:34

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (phòng 7)

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (phòng 7)  là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có  nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

      Tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện, thành phố tại tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

     Có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố; Có trách nhiệm tổng hợp đến kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

    Tập thể phòng 7 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn là đơn vị luôn có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng, góp phần vào việc thành tích chung của Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn.

    Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí. Trưởng phòng: đồng chí Tống Văn Giang; Phó Trưởng phòng: đồng chí Lương Thị Hòa.

    Địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053 816288

8260 Lượt đã xem