Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 15:03

Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (phòng 9)

        Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (phòng 9).

     Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có chức năng Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính; của Toà án cùng cấp và cấp dưới; tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới.

    Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

    Trưởng phòng: đồng chí Mông Thị Mai Phương, Phó trưởng phòng: đồng chí Nông Thị Nga, đồng chí Hoàng Thị Ngân.

    Địa chỉ: Tầng 5, 6 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053 816068 

8204 Lượt đã xem