Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 14:59

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (P8)

   

    Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (P8) là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án, nhằm đảm bảo chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh, tính mạng sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị tước bỏ, được tôn trọng; thực hiện các nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án nhân dân; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án Cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

    Thông qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, phòng 8 có trách nhiệm phát hiện, tổng hợp vi phạm của cơ quan chức năng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án và các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

    Tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý,hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về nghiệp vụ kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự. Tổng hợp những vi phạm của các cơ quan Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thi hành án dân sự để kiến nghị, kháng nghị khắc phục.

    Biên chế của phòng là 07 đồng chí. Trưởng phòng: đồng chí Hoàng Văn Hanh. Phó trưởng phòng: đồng chí Trần Thị Hồng.

    Địa chỉ: Tầng 6 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

   Điện thoại: 02053 816099 

8108 Lượt đã xem