Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 14:56

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (P2)

    Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án  án hình sự về trật tự xã hội (P2) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

    Phòng 2 có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn thụ lý giải quyết.

    Tham mưu tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố về nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án thuộc các tội phạm mà phòng được phân công;

    Có trách nhiệm tổng hợp các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, của cơ quan xét xử trong hoạt động xét xử để kiến nghị khắc phục và phòng ngừa các vi phạm pháp luật.

    Tổng số biên chế hiện có của phòng là 07 đồng chí.

    Trưởng phòng: đồng chí Phạm Duy Lý. Phó trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Phúc Bình.

    Địa chỉ: Tầng 4, 6 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 816188 

9333 Lượt đã xem