Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 14:54

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (P1)

  

   Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (P1) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ do cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn và các Cơ quan khác được tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

      Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ do Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử và các vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử;

    Tham mưu cho tập thể lãnh đạo Viện theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ.

     Tổng số biên chế hiện có của phòng là 06 đồng chí.

    Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Xuân Ảnh; Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thị Khanh.

    Địa chỉ: Tầng 4 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

    Điện thoại: 02053 816266 

8749 Lượt đã xem