Thứ năm, 04 Tháng 4 2024 10:43

Thông báo kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 1) của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và hướng dẫn các thủ tục phúc khảo

51482 Lượt đã xem