Thể lệ Tham dự thi chia sẻ ảnh, video ngắn (trailer) "Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn" năm 2024

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành
Tải xuống
Download attachments: