V/v triển khai Công văn số 5001/VKSTC-V12 ngày 27/12/2022 của VKSND tối cao

V/v thực hiện việc phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến đối với cá nhân

Thông báo văn bản liên quan đến công tác

v/v triển khai thực hiện Thông báo số 257/VKSTC-V12 ngày 29/11/2022 của VKSND tối cao

Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 (đợt 4)

Thông tư Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

V/v truyền thông Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

V/v Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022

Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng Phố đi bộ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

V/v quán triệt, triển khai Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam

Về việc triển khai Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Về việc triển khai Kế hoạch số 169/KH-VKSTC ngày 12/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Về việc triển khai Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022 thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-Cp ngày 13/6/2022 của Chính phủ

Thông báo v/v phát sóng bộ phim truyền hình "Hành trình công lý"

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Page 2 of 10