Thứ tư, 05 Tháng 6 2024 09:55

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định phối hợp với trường THPT Tràng Định giảng dạy về chức năng và hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giảng dạy giữa trường THPT Tràng Định và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định đã phối hợp với trường THPT Tràng Định tổ chức truyền đạt cho các em học sinh lớp 10 về về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, đây là một trong những bài học theo chương trình giảng dạy của bộ môn Giáo dục Kinh tế & Pháp luật. Tham dự buổi học có hơn 200 học sinh cùng các thầy, cô giáo trong Nhà trường.

 

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại trường THPT Tràng Định

Trong thời gian 02 tiết học, đồng chí La Đăng Quang - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định, đã giới thiệu và phân tích những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về hoạt động của Tòa án - Viện kiểm sát. Đồng thời, tuyên truyền pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Sau khi được nghe nội dung bài giảng, các em học sinh cùng tham gia trả lời các câu hỏi, tình huống được đưa ra. Với cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu, tăng cường tính tương tác giao lưu của đồng chí Viện trưởng, các em học sinh đã sôi nổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. Đồng thời, trình bày những hiểu biết và thắc mắc của mình về ngành Kiểm sát nhân dân cũng như các câu hỏi về pháp luật có liên quan, những câu hỏi của các em đều được giải đáp cụ thể.

Các em học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi tình huống

Việc phối hợp giảng dạy giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định và trường THPT Tràng Định đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt các hoạt động của Nhà trường. Đồng thời, tuyên truyền kiến thức, đem lại cho các em học sinh trong nhà trường sự hiểu biết về chức năng, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân cũng như một số quy định pháp luật có liên quan. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao và đổi mới công tác tuyên truyền ngày càng chất lượng, hiệu quả./.

Giang Kiều Linh - VKSND huyện Tràng Định

80 Lượt đã xem