Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 03:29

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn thuộc cơ quan tư pháp, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn có gần 150 hội viên đều là Đảng viên có trình độ Cử nhân Luật, các đồng chí lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố, huyện đều là hội viên Hội Luật gia, đây là điều kiện thuận lợi trong hoạt động của Chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Cấp ủy Đảng cơ sở, sự tạo điều kiện của Thủ trưởng đơn vị và dưới sự chỉ đạo của Tỉnh Hội Luật gia, hoạt động của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực.

 

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biều tại Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng nâng cao chất lượng góp ý và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, văn bản pháp luật, văn bản pháp quy của địa phương; hơn 1.300 lượt trợ giúp pháp lý đối với vụ án hình sự và tiếp công dân tại Viện kiểm sát, các kiến nghị, phản ánh, đơn thư của người dân đều được phân loại, xử lý kịp thời, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, đúng thời hạn luật định; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Chi hội chú trọng, quan tâm thông qua hơn 3.000 phiên tòa hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật với nhiều chủ đề đa dạng, thiết thực cho Nhân dân; tham gia thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp theo Chương trình hàng năm của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; công tác phát triển hội viên luôn được Ban chấp hành Chi hội quan tâm, chú trọng…

Với nhưng thành tích đã đạt được, hằng năm Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp được Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen trong hoạt động của Hội, nhiều cá nhân được Tỉnh hội tặng Giấy khen có thành tích trong hoạt động Hội, được Trung ương Hội Luật gia tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”.

 

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tại Đại hội, được sự tin tưởng, nhất trí 100% của các hội viên, Chi hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Luật gia cấp trên.

Nhận thức rõ về tôn chỉ, mục đích của Hội Luật gia được ghi nhận trong Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa tôn chỉ, mục đích của hội cũng như chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành huyện Văn Quan nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành huyện Bình Gia nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân thành huyện Văn Lãng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thành Ngân tổng hợp tin bài

1749 Lượt đã xem