Thứ sáu, 15 Tháng 3 2024 17:20

Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác kiểm sát Quý I năm 2024

Sáng ngày 15/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Kiểm sát Quý I năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên ở 12 điểm cầu của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện).

 

Đ/c Hồ Thị Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 03 tháng đầu năm 2024, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành. Tập trung, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 96 của Quốc hội và của Ngành; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và thu được nhiều kết quả tích cực trong các mặt công tác như: Chủ động ban hành kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh. Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, trong đó chủ động yêu cầu Cơ quan điều tra thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 01 vụ và yêu cầu khởi tố đối với 03 bị can. Chú trọng việc đề ra yêu cầu xác minh tin báo và đề ra yêu cầu điều tra vượt chỉ tiêu của Ngành. Áp dụng theo thủ tục rút gọn đối với những vụ án có đủ điều kiện. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự vượt chỉ tiêu của Ngành; Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được nâng cao; Chủ động trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; xử lý kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Viện kiểm sát.

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị đã có 14 lượt ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc và giải đáp những vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố về các vụ án liên quan đến tội Sử dụng giấy tờ giả; tội Tổ chức đánh bạc; việc kháng nghị phúc thẩm ngang cấp đối với các vụ án hình sự, dân sự; việc sử dụng thiết bị điện tử để đảm bảo cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước; việc tổng hợp số liệu thống kê; việc đề nghị thi đua khen thưởng cho các cá nhân cần đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn…

Kết thúc hội nghị đồng chí Viện trưởng đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 96/2019/QH14 và Nghị quyết số 134/202/QH14 của Quốc hội; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết của cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp; Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, vụ án hình sự về tội phạm tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch công tác nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại hạn chế của năm 2023 để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra.

Trong thời gian tiếp theo yêu cầu lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp (tỉnh, huyện) cần tập trung thực hiện nghiêm túc Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132/QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, nội vụ; thực hiện việc nhận xét, phân loại, đánh giá cán bộ thực chất. Tập hợp vướng mắc trong công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; các vướng mắc trong việc phê chuẩn khởi tố vụ án, bị can để kịp thời ban hành kiến nghị. Tiếp tục phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tranh trụng cho Kiểm sát viên; xác định các vụ án điểm để đưa ra truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đối số; số hóa hồ sơ và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật; Kịp thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng ngừa phát sinh tội phạm….; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ; thực hiện nghiêm túc việc lập lịch công tác và cập nhập đầy đủ Sổ thụ lý điện tử án hình sự. Quản lý và sử dụng đúng mục đích tài sản công. Đề ra các chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ công tá trong Quý II năm 2024.

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu

Thu Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Lạng Sơn

201 Lượt đã xem