Thứ năm, 30 Tháng 11 2023 12:36

Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện

Trong các ngày 23, 24/11/2023, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh do đồng chí Mông Thị Mai Phương - Trưởng phòng 9 làm Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 21-NQ/BCSĐ, ngày 15/11/2022 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật” tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Quan và Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

 

Đoàn kiểm tra tại VKSND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả công tác kiểm sát theo Kế hoạch kiểm tra, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra sổ thụ lý, hồ sơ kiểm sát, kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật, đồng thời trao đổi, hướng dẫn về nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc cho các cán bộ, Kiểm sát viên.

Kết quả kiểm tra thấy, các đơn vị đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật, các chỉ thị, hướng dẫn của Ngành, Nghị quyết của Ban cán sự đảng đến cán bộ, Kiểm sát viên nắm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo sát sao và phân công cán bộ, Kiểm sát viên có kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn, trách nhiệm thực hiện công tác này. Tuy nhiên bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp chất lượng chưa cao; Kiểm sát viên khi kiểm sát bản án, quyết định chưa phát hiện được vi phạm hoặc phát hiện không hết các vi phạm để tham mưu cho lãnh đạo Viện xem xét kiến nghị, kháng nghị theo quy định, vẫn còn có vụ án bị sửa, hủy có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy tại các đơn vị còn hạn chế.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề số 21-NQ/BCSĐ. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác lập hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ và xây dựng báo cáo án, phát biểu của Kiểm sát viên… Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị các đơn vị phát huy phát huy những ưu điểm, thành tích đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ ban hành kết luận cụ thể đối với từng đơn vị./.

 

Đoàn kiểm tra tại VKSND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Hoài Anh - Phòng 9 VKSND tỉnh

1141 Lượt đã xem