Thứ hai, 20 Tháng 11 2023 10:12

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Ngày 17/11/2023, Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nông Văn Quảng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn tham dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình sân thể thao thôn Còn Bó, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Đại diện lãnh đạo bàn giao công trình sân thể thao thôn Còn Bó, xã Thanh Long

Ngay khi nhận được Quyết định số 303/QĐ-UBND, ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 - 2025. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đến Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện) và được 100% cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Lạng Sơn tích cực tham gia ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới xã Thanh Long.

 

Toàn cảnh sân thể thao thôn Còn Bó, xã Thanh Long

Công trình sân thể thao thôn Còn Bó, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng được khởi công xây dựng từ tháng 9/2023 đến nay đã hoàn thành để nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng giá trị xây dựng công trình: 78.750.000 đồng (trong đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phối hợp và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI ủng hộ: 42.373.000 đồng, kinh phí UBND xã, thôn Còn Bó: 35.800.000 đồng).

Đây là hoạt động thiết thực Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Thành Ngân - Văn phòng tổng hợp

121 Lượt đã xem