Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 16:56

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-BCĐ, ngày 29/8/2023 của Ban Chỉ đạo 81 huyện Bắc Sơn về việc tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với Hội Nông dân huyện Bắc Sơn (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 81 huyện) tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Hội nông dân cấp xã, cấp thôn, cán bộ các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, hội viên và nông dân trên địa bàn 08 xã, thu hút hơn 250 lượt người tham gia.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại Nhà văn hóa xã Vũ Sơn

Toàn cảnh Hội nghị tại Nhà văn hóa thôn Đon Úy

Tại các Hội nghị, Báo cáo viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã truyền tải chuyên đề “Nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022”, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến những quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

Báo cáo viên Viện Kiểm sát trình bày tại Hội nghị

Thông qua các Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, nhân dân. Từ đó, góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương; phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, giám sát công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp./.

Ngọc Mai - VKSND huyện Bắc Sơn

1037 Lượt đã xem