Thứ hai, 23 Tháng 10 2023 16:02

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

 Sáng nay (23/10), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra; đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên một số đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND cấp tỉnh, cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự các cấp…
 Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao tới các điểm cầu trong toàn ngành KSND.

 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12), VKSND tối cao đã giới thiệu điểm mới của Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế số 222); Hệ thống biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành KSND; Kỹ năng kiểm tra lại các Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Hội nghị cũng nghe TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trình bày kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trình bày kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Tiếp đó, đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12, VKSND tối cao đã trình bày kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; một số kinh nghiệm khi thực hiện phương thức trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CQĐT trong tố tụng hình sự.

 Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12, VKSND tối cao phát biểu khai mạc, trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, dưới sự điều hành của đồng chí Vụ trưởng Vụ 12, VKSND tối cao Trần Hưng Bình, một số VKSND địa phương gồm TP Hà Nội, TP. Hải Phòng, Khánh Hoà đã trình bày tham luận về các nội dung như: Tăng cường thực hiện đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tại VKSND Thành phố Hà Nội; một số kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Toà án trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; Vai trò chỉ đạo của cấp uỷ địa phương trong công tác phối hợp giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp từ thực tiễn địa phương tỉnh Khánh Hoà…

 Phó Vụ trưởng Vụ 12 Lê Hồng Liên trình bày chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.
 Phó Vụ trưởng Vụ 12 Vũ Thị Thu Hằng trình bày chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.
 Phó Vụ trưởng Vụ 12 Đinh Văn Sơn trình bày chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu của Vụ 12 và những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong ngành KSND, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị nhằm giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác này của VKSND các cấp.

Đồng thời, nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND các cấp được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

Đề cập, lưu ý đến một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND, để làm tốt công tác này của Ngành thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng yêu cầu lãnh đạo VKSND các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các Chỉ thị chuyên đề; quy định tại các Thông tư liên tịch và các quy chế, quy định, quy trình của Ngành liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu VKSND các cấp trong công tác này; tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân; chú trọng tăng cường hoạt động đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo kéo dài. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng việc phân loại, xử lý đơn bảo đảm chính xác, đúng thẩm quyền; chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó chú ý đối với các đơn cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội… chuyển đến.

 Lãnh đạo VKSND tối cao cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Mặt khác, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp cần cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đã có hiệu lực pháp luật nhằm góp phần phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Ngoài ra, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp cần tăng cường công tác phối hợp, quan tâm, bố trí cán bộ có năng lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND.

Nguồn: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-va-kiem-sat-viec-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-hoat-dong-tu-phap-147574.html

2401 Lượt đã xem