Thứ sáu, 25 Tháng 8 2023 15:10

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong hai ngày 22,23/8/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn phối hợp với phòng Tư pháp và phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức xã, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn và các hộ gia đình trên địa bàn, thu hút hơn 400 lượt người tham gia.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại thôn Phúc Tiến, xã Vũ Sơn thu hút 75 hộ gia đình tham gia

 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Sơn năm 2023 tại Hội trường Trung tâm hành chính huyện

Tại các Hội nghị, Báo cáo viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã tham gia truyền tải nội dung chuyên đề “Tình hình tệ nạn ma túy và các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện Bắc Sơn”, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy và các chế tài xử lý.

 

Kiểm sát viên viên trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Thông qua các Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật  tự và thực hiện các mục tiêu trong Chương trình quốc gia về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội./.

Ngọc Mai – Viện KSND huyện Bắc Sơn

660 Lượt đã xem