Thứ ba, 04 Tháng 6 2024 16:36

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình phối hợp kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Công an cấp xã

Thực hiện Điều 1 Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021; Quy chế số 01/2023/QC-LN ngày 11/5/2023 của Viện kiểm sát-Công an-Hạt kiểm lâm-Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma-Đồn Biên phòng Chi Lăng-Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma-Đội quản lý thị trường số 3-Chi cục Thuế khu vực II-Thanh tra huyện Lộc Bình về việc phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều Công an huyện tiến hành kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đối với Công an 06 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra do đồng chí Nông Trung Nghĩa - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra là Trưởng đoàn, các thành viên là Đội trưởng các Đội, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình phụ trách chuyên đề.

 

Đoàn kiểm tra tại Công an xã Sàn Viên

Qua kiểm tra nhận thấy: Công an các xã trên địa bàn huyện Lộc Bình đã triển khai đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến cán bộ trong đơn vị như: Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017; Thông tư số: 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư liên tịch số: 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017…; các nguồn tin được Công an các xã tiếp nhận, xác minh thông tin sơ bộ, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; hệ thống sổ sách được lập, ghi chép tương đối đầy đủ đúng mẫu quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: Hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện nhưng không có hồ sơ lưu, hồ sơ không đánh số thứ tự, một số tài liệu trong hồ sơ không điền ngày tháng thực hiện, không đóng dấu của Công an xã ...

Đoàn kiểm tra tại Công an xã Đông Quan

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trực tiếp trao đổi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm của Công an xã như: Một số Điều tra viên là trưởng Công an xã nhưng chưa có thời gian làm công tác nghiệp vụ điều tra hoặc thời gian công tác còn ít, việc tập huấn công tác điều tra chưa tập trung… Kết thúc buổi kiểm tra, lãnh đạo Công an các xã đã tiếp thu toàn bộ ý kiến mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

 

Đoàn kiểm tra tại Công an xã Lợi Bác

Có thể thấy, việc kiểm sát và phối hợp kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã trong công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu nguồn tin về tội phạm là hoạt động hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm, các tài liệu, chứng cứ được Công an cấp xã thu thập đều có giá trị chứng minh tội phạm và giúp hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã tuân thủ đúng quy định của pháp luật. /.

Phương Tiệp - VKSND huyện Lộc Bình

74 Lượt đã xem