Thứ hai, 03 Tháng 6 2024 16:09

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn trực tiếp kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Đồn Biên phòng, Trại tạm giam Công an tỉnh, Nhà tạm giữ, và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024, trong tháng 5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 08 cuộc trực tiếp kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, các Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện và các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Đoàn thực hiện 01 cuộc kiểm sát đột xuất và 01 cuộc kiểm sát định kỳ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tiến hành 02 cuộc trực tiếp kiểm sát tại 02 Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và Đồn Biên phòng Chi Lăng, 02 cuộc tại Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cao Lộc, 02 cuộc tại Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình, đồng thời kiểm tra công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với 04 Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nông Văn Quảng - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Qua kiểm tra hệ thống sổ theo dõi, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, kiểm tra thực tế tại các buồng giam giữ, gặp, hỏi trực tiếp người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, kiểm tra bếp ăn của phạm nhân; trực tiếp gặp, hỏi người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, thấy các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện nghiêm các trình tự, thủ tục về việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam; các chế độ đối với người bị tạm giữ, tam giam và phạm nhân như các chế độ về ăn, mặc, chăm sóc y tế đúng quy định; không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giam, trốn, chết trong Buồng tạm giữ, Nhà tạm giữ. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu, chủ động giúp Trưởng Công an huyện ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo công tác thi hành án hình sự trên địa bàn; kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị được kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại, thiếu sót và nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra đã thay mặt đơn vị tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận của Đoàn kiểm sát, đồng thời khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế thiếu sót còn tồn tại để thực hiện tốt công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Vy Thu - Phòng 8 VKSND tỉnh

Một số hình ảnh cuộc kiểm sát:

 

Đồng chí Nông Văn Quảng - Trưởng đoàn kiểm sát kết luận tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn

 

Đồng chí Nông Văn Quảng kết luận về công tác thi hành án hình sự đối với Cơ quan Thi hành án hình sự và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện huyện Cao Lộc

 

Đồng chí Nông Văn Quảng kết luận về công táctạm giữ tạm giam và thi hành án phạt tù của Nhà tạm giữ Công an huyện Cao Lộc

 

Đoàn kiểm sát làm việc với người chấp hành án tại Ủy ban nhân dân thị trấn Cao Lộc

 

Đoàn kiểm sát kết luận tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Bình

  

Đoàn kiểm sát công bố dự thảo kết luận về công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Bình

 

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

 

Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình

 

Đoàn kiểm sát trực tiếp làm việc tại trụ sở Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Bình

 

Đoàn làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma

 

Đoàn làm việc tại Đồn Biên phòng Chi Lăng

64 Lượt đã xem