Thứ năm, 11 Tháng 4 2024 17:55

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia kiểm sát cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án

Căn cứ Bản án kinh doanh thương mại số 01/2022/KDTM-ST ngày 12/7/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia; Quyết định sửa chữa, bổ sung số 01/2022/QĐ-SCBSBA ngày 08/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia; Quyết định thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Gia; Kế hoạch số 57/KH-THDS ngày 02/4/2024 về việc cưỡng chế kê biên tài sản. Ngày 08/4/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Gia đã tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án đối với Công ty Cổ phần năng lượng SOMECO 1, có địa chỉ tại: Bản Đông Mác, thôn Khuổi Ngành, xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn với tài sản kê biên là công trình hình thành trong tương lai dự án thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc), xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đây là vụ việc thi hành án có số tiền thi hành lớn (gần 200 tỷ đồng). Tham gia có các cơ quan chuyên môn như: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện cùng các sở, ban, ngành của tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường...và người được thi hành án là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

 

Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động kê biên tài sản

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã cử Kiểm sát viên kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Qua kiểm sát nhận thấy việc tổ chức cưỡng chế của Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Bình Gia và các thành phần tham gia đã thực hiện đầy đủ các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 46, 72, 88 Luật Thi hành án dân sự./.

                             Hoàng Quyết Tiến - VKSND huyện Bình Gia

1616 Lượt đã xem