Thứ tư, 10 Tháng 4 2024 15:15

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, ngày 08/4/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng đối với Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng thời điểm từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/3/2024. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên – Phó Viện trưởng VKSND huyện Hữu Lũng công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Minh Tiến

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách cùng những tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Kết quả kiểm sát thấy Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến về cơ bản đã chấp hành và thực hiện tốt quy định của pháp luật trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương. Tuy nhiên một số hồ sơ sổ sách chưa được hoàn thiện đầy đủ theo đúng quy định, xảy ra trường hợp người đang chấp hành án thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng đã ban hành kết luận, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng của khâu công tác này, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo việc quản lý, giám sát, giáo dục và thực hiện chế độ, chính sách đối với người chấp hành án đúng quy định của pháp luật./.

Minh Đức- Viện KSND huyện Hữu Lũng

1334 Lượt đã xem