Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 17:26

Tăng cường hoạt động đối thoại trong giải quyết khiếu nại

Đối thoại là một hoạt động quan trọng, nhằm kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo. Thông qua đối thoại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và Kiểm sát viên nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công dân; trả lời, giải thích các quy định của pháp luật; các bên tham gia đối thoại còn được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nói riêng và các quy định pháp luật nói chung; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế bức xúc, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện kéo dài của công dân.

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thụ lý đơn của bà N.T.H.L khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, phòng Thanh tra - Khiếu tố đã chủ trì, phối hợp với Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn mời công dân đến để đối thoại, làm rõ nội dung đơn.

 

Thanh tra - Khiếu tố phối hợp với Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đối thoại với công dân N.T.H.L

Sau khi nghe lắng nghe công dân trình bày, Kiểm sát viên đã giải thích từng nội dung công dân còn thắc mắc để công dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quá trình giải quyết vụ án. Về phía công dân, sau khi được Kiểm sát viên giải thích, hướng dẫn chi tiết, thấy “thấu tình đạt lý”, thỏa mãn nguyện vọng, bà N.T.H.L đã hiểu và tự nguyện rút đơn khiếu nại. Vụ việc đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định pháp luật, hạn chế bức xúc, khiếu kiện kéo dài của công dân./.

Thảo Nguyên - Phòng Thanh tra - Khiếu tố

131 Lượt đã xem