Thứ tư, 06 Tháng 12 2023 10:08

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định trực tiếp kiểm sát số 196/QĐ-VKS-P8 và Kế hoạch số 197/KH-VKS-P8 cùng ngày 29/9/2023. Tham gia giám sát có ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban dân chủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Nông Văn Quảng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trường đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã đạt được kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự, thực hiện tốt việc ra quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án, nên tỷ lệ giải quyết tăng cả về số việc và tiền (số việc năm 2023 đạt 88,61%, tăng 0,69%; số tiền năm 2023 đạt 55,9%, tăng 9,41% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm tồn tại như: không ra thông báo và chậm ra thông báo về trả lại tiền, tài sản cho đương sự; vật chứng, tải sản chưa xử lý theo đúng quy định; việc cập nhật sổ sách chưa đầy đủ…

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự và ban hành kiến nghị yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn khắc phục những vi phạm để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đạt kết quả tố hơn./.

                                      Hoàng Quyết Tiến - Phòng 8, Viện tỉnh

846 Lượt đã xem