Thứ tư, 25 Tháng 10 2023 08:45

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị, ngày 21/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình đã Ban hành Quyết định số 437/QĐ-VKSLB về việc tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình.

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Vũ Thị Ngọc - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là Kiểm sát viên của đơn vị, đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình.

Đồng chí Vũ Thị Ngọc - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố Kết luận

Quá trình kiểm sát nhận thấy: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu của Đoàn kiểm sát; sắp xếp hồ sơ đúng trình tự thủ tục; sổ sách ghi chép rõ ràng, đúng quy định; Chấp hành viên đã thực hiện việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình vẫn còn một số vi phạm thiếu sót cụ thể như: Một số sổ nghiệp vụ chưa ghi chép đầy đủ các cột mục, chậm ra Quyết định thi hành án, chậm xác minh điều kiện thi hành án, không thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh và gửi cho Uỷ ban nhân dân xã nơi xác minh để niêm yết, chậm ra quyết định ủy thác thi hành án, chậm xử lý vật chứng, tài sản bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước, chậm tiêu hủy vật chứng, chưa có biển kho, chưa có nội quy kho vật chứng, không phân tách vật chứng trong trong vụ án đã xét xử với vật chứng trong vụ án chưa xét xử…

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Trịnh Thị Ngọc Bích - Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Lộc Bình nhất trí với nội dung kết luận trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình. Những ưu điểm đơn vị sẽ tiếp tục phát huy, đồng thời có biện pháp nhằm khắc phục những vi phạm, thiếu sót để nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới./.

                    Thùy Nga - VKSND huyện Lộc Bình

2018 Lượt đã xem