Thứ ba, 19 Tháng 9 2023 15:50

Hoạt động trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, Chi Lăng

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, Chi Lăng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng; trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng.

Tại Hữu Lũng: Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn trực tiếp kiểm sát làm việc tại Uỷ ban nhân dân xã Thanh Sơn

Qua kiểm sát nhận thấy: Uỷ ban nhân dân xã Thanh Sơn đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, phân công cán bộ Công an xã trực tiếp giám sát, giáo dục bị án. Người được hưởng án treo đang chấp hành thời gian thử thách tại địa phương được Ủy ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm theo dõi, giám sát, yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tạo điều kiện được lao động, học tập và tái hòa nhập cộng đồng. Uỷ ban nhân dân xã đã rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét giảm cho các trường hợp chấp hành tốt, được xem xét, giải quyết giảm án theo quy định.

Đoàn trực tiếp kiểm sát đã làm việc với các người đang chấp hành án tại cộng đồng. Qua đó, thấy người chấp hành án đều hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình, hàng tháng có mặt để điểm danh theo quy định, khi ra khỏi địa phương đều xin phép cơ quan có thẩm quyền, tích cực tham gia các hoạt động lao động, sản xuất tại địa phương nhằm tái hòa nhập cộng đồng.

 

Đoàn trực tiếp kiểm sát làm việc với người chấp hành án

Tại Chi Lăng: Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Lành Đức Thảo - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Qua kiểm sát nhận thấy: Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng đã tiếp nhận đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án và các tài liệu có liên quan; tiến hành phân công cán bộ chuyên trách thụ lý hồ sơ, ghi chép sổ sách, lập hồ sơ, theo dõi, quản lý; bổ sung các tài liệu theo quy định của pháp luật trước khi bàn giao hồ sơ thi hành án hình sự cho Ủy ban nhân dân cấp xã (có biên bản bàn giao hồ sơ) theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 65/2019/TT-BCA của Bộ Công an. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu sót, vi phạm như: Một số hồ sơ còn thiếu các tài liệu…

  

Đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng làm việc tại Cơ quan thi hành án hình sự

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, Chi Lăng đã ban hành kết luận, đề nghị Ủy ban nhân dân xã và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được. Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng ban hành kiến nghị vi phạm đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Chi Lăng nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Thành Ngân tổng hợp tin bài

927 Lượt đã xem