Thứ ba, 18 Tháng 1 2022 09:12

Tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án

Tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án.

1. Công văn số 1738/TB-VKS-P8 ngày 29/12/2021: Tải file

2. Công văn số 72/TB-VKS-P8 ngày 14/01/2021: Tải file

7435 Lượt đã xem