Thứ năm, 02 Tháng 5 2024 16:13

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát; nghiệp vụ Kế toán (vòng 2) đợt 2 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

3487 Lượt đã xem