Thứ ba, 30 Tháng 1 2024 09:59

Infographic: Quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử

Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó có quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử.

5402 Lượt đã xem