V/v giải đáp khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, VKS các cấp qua sơ kết, giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2023

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành
Tải xuống
Download attachments: