V/v triển khai Kế hoạch số 75/KH-VKSTC ngày 26/5/2022 của VKSND tối cao 

Quyết định Tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ XI" năm 2022

Thông báo phát hành cuốn tài liệu "Kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã"

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025"

Hướng dẫn Thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét duyệt và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

Quyết định ban hành "Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quôc"

 

Mẫu Phiếu Thống kê và Hướng dẫn cách lập phiếu Xử lý vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm

Thông báo văn bản liên quan đến công tác

Tuyên truyền công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

V/v góp ý dự thảo Quy chế công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

V/v đăng ký đề tài khoa học cấp Bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở, đề án triển khai nghiên cứu năm 2023

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

      Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 02/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian 02 năm (2022 - 2023)

V/v tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất 

V/v góp ý dự thảo Hệ thống biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết KNTC trong hoạt động tư pháp của ngành KSND

Thông cáo chung Gặp gỡ đầu Xuân của Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022.

V/v rà soát, thống kê số lượng, đánh giá chất lượng thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân

Page 4 of 10