Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (phòng 7)  là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có  nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

        Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (phòng 9).

    Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án  án hình sự về trật tự xã hội (P2) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn