Thứ tư, 10 Tháng 4 2024 17:26

Chi bộ Viện kiểm sát phối hợp với Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tràng Định tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Tìm hiểu truyền thống Đảng bộ huyện Tràng Định”

 Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 01/4/2024 của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định và Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, ngày 05/4/2024 Chi bộ Viện kiểm sát phối hợp với Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tràng Định tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu truyền thống Đảng bộ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” tại Hang Cốc Mười, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được ôn lại ý nghĩa lịch sử về thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tràng Định, theo đó: Ngày 11/4/1938, được sự ủy nhiệm của Xứ ủy Bắc Kỳ đồng chí Hoàng Văn Thụ đến Pác Lùng Ký Làng, thôn Nà Han, xã Phi Mỹ (xã Tri Phương ngày nay) kết nạp các đồng chí: Bế Văn Bính, Hoàng Kim Sơn, Hoàng Văn Cường, Hoàng Văn Bản, Mã Văn Ngân, Hoàng Văn Thao và Triệu Dín Nè vào Đảng Cộng sản Đông Dương đồng thời tuyên bố thành lập Chi bộ đầu tiên của huyện Tràng Định do đồng chí Bế Văn Bính làm Bí thư, đây là một trong ba Chi bộ Đảng thành lập sớm nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Tràng Định có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần củng cố niềm tin sắt son của nhân dân các dân tộc vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; phản ánh ý chí yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân các dân tộc huyện Tràng Định. Chi bộ Đảng thực sự là đội ngũ tiền phong chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa phương và trở thành một trong những chi bộ nòng cốt thúc đẩy phong trào cách mạng Lạng Sơn trong những giai đoạn cách mạng tiếp theo.

Trải qua 86 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Tràng Định không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vững chắc về mọi mặt, luôn kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời đề ra những chủ trương phù hợp với thực tiễn của huyện để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

 

Đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát trình bày Chuyên đề

Qua buổi sinh hoạt Chuyên đề, đảng viên của 02 Chi bộ hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử truyền thống cách mạng của huyện Tràng Định. Góp phần tu dưỡng đạo đức Cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vững chắc vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước ta do Đảng lãnh đạo. Từ đó, đưa ra các phương hướng, giải pháp để xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của địa phương./.

Nông Hải Yến - VKSND huyện Tràng Định

1763 Lượt đã xem